Nyheter

Nyheter på DekaEnviro

2022-06-01

Nya kollegor sökes till Stockholm och Göteborg

DeKa Enviro växer! Det senaste året har vi haft en kraftig organisk tillväxt och trenden vi ser är att det håller i sig. Nu söker vi nya kollegor både i Stockholm och Göteborg som vill arbeta med oss. Varmt välkommen att ansöka via hemsidan och länk under ”Arbeta hos oss”.

2022-04-10

Strategiska miljötjänster!

Inför nyetablering eller ändring av sin miljöfarliga verksamhet finns det ofta behov av att upprätta anmälan enligt miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller se över befintligt verksamhetstillstånd. Vi kan hjälpa er med att identifiera och upprätta de anmälningar eller tillståndsansökningar som behövs för just er situation. Vi kan driva hela eller delar av tillståndsprocessen och har även ett nära samarbete med miljörättsadvokater. Vi kan även hjälpa er med att skriva och rapportera in miljörapport i SMP, tolka innebörden av BAT-slutsatser för verksamheter som berörs av Industriutsläppsförordningen (IED) och föreslå förbättringsåtgärder, rapportera efterlevnad av BAT-slutsatser enligt Industriutsläppsförordningen (IED) i miljörapporten.

2022-03-30

Varierande projekt gör att vi utvecklas!

På DeKa Enviro har vi nöjet att jobba med varierande och unika projekt. Inom ett gammalt industriområde utanför Stockholm har det tillverkats blåslampor, fotogenkök, stormlyktor och hänglås i över 80 år. Nu pågår detaljplanearbeten där fastigheterna ska omvandlas och utvecklas till bostäder och kommersiell verksamhet samt tillhörande infrastruktur och parker. DeKa Enviro har utfört ett flertal undersökningar som inkluderat provtagningar av såväl jord och grundvatten som inomhusmätningar, porgas och provtagning av trädkärnor.

2021-08-31

Flera lediga tjänster ute nu!

DeKa Enviro växer och söker nu flera trevliga kollegor till våra kontor. Vi söker just nu dig som arbetar med MKB/tillståndsärenden eller dig som kombinerar arbete med förorenad mark med materialinventeringar av byggnader. Läs mer under ”Arbeta med oss” och varmt välkommen med din ansökan!

2021-07-06

Internationellt samarbete vid Sonic-borrning i Malmö

DeKa Enviro har, under sommaren, utfört en omfattande jord- och grundvattenundersökning på en industritomt med hjälp av Sonic borrning i Malmö-området. Vi har genomfört undersökningar av ett stort antal ämnen i jord och grundvatten genom att sätta både ytliga och djupa grundvattenrör.

Projektet har varit ett internationellt samarbete där DeKa Enviros konsulter har samarbetat med teams från Belgien, Holland och Frankrike. Projektet har genomförts väldigt effektivt trots Coronarestriktioner och dess påverkan på arbetet. Efter ett väl utfört arbete fanns det till och med tid för lite Corona-säkert torskfiske tillsammans en ledig söndag!