Välkommen att kontakta oss!

Vi arbetar som oberoende miljökonsulter och utför projekt över hela Sverige, för såväl den lilla som stora beställaren. Genuint intresse och stort fokus på att leverera kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet skapar mervärde för våra kunder!

Våra kontor:

DeKa Enviro AB (HK)

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

DeKa Enviro AB

Mässans gata 10
412 51 Göteborg

DeKa Enviro AB
Helio, Signalfabriken

Sundbybergs torg 1
172 67 Sundbyberg

 

Fakturaadress för leverantörer:

Vi tar enbart emot fakturor elektroniskt via
dekaenviroab_5358@blarkiv.se

Vid frågor angående fakturor kontakta:

ekonomi@dekaenviro.se

Kontaktpersoner:

Fredrik delblanc
fredrik.delblanc@dekaenviro.se,
070-82 39 319

Tobias Kahnberg
Tobias.kahnberg@dekaenviro.se,
070-94 90 740

Olof Johansson Ström
Olof.johansson.strom@dekaenviro.se
070-23 00 740

Elwira Gustavsson (MKB, tillstånd)
elwira.gustavsson@dekaenviro.se
072-58 34 047

Martin Enström
martin.enstrom@dekaenviro.se
070-04 00 044

Företagsinfo

Org.nr: 559169-4368

Bankgiro: 5293-4890

info@dekaenviro.se