Välkommen att kontakta oss!

Vi arbetar som oberoende miljökonsulter och utför projekt över hela Sverige, för såväl den lilla som stora beställaren. Genuint intresse och stort fokus på att leverera kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet skapar mervärde för våra kunder!

  Våra kontor:

  DeKa Enviro AB (HK)

  Hedvig Möllers gata 12
  223 55 Lund

  DeKa Enviro AB

  Mässans gata 10
  412 51 Göteborg

  DeKa Enviro AB
  Helio, Signalfabriken

  Sundbybergs torg 1
  172 67 Sundbyberg

   

  Fakturaadress för leverantörer:

  Vi tar enbart emot fakturor elektroniskt via
  dekaenviroab_5358@blarkiv.se

  Vid frågor angående fakturor kontakta:

  ekonomi@dekaenviro.se

  Kontaktpersoner:

  Fredrik delblanc
  fredrik.delblanc@dekaenviro.se,
  070-82 39 319

  Tobias Kahnberg
  Tobias.kahnberg@dekaenviro.se,
  070-94 90 740

  Olof Johansson Ström
  Olof.johansson.strom@dekaenviro.se
  070-23 00 740

  Elwira Gustavsson (MKB, tillstånd)
  elwira.gustavsson@dekaenviro.se
  072-58 34 047

  Martin Enström
  martin.enstrom@dekaenviro.se
  070-04 00 044

  Företagsinfo

  Org.nr: 559169-4368

  Bankgiro: 5293-4890

  info@dekaenviro.se